:::: MENU ::::
bursa escort

METOT ETÜDÜ NEDİR, NASIL YAPILIR ?

iş etüdüMetot etüdünün hedefi, gereksiz olan iş elemanlarını ortadan kaldırmak ve gerekli iş elemanlarını
yapmanın en çabuk ve en iyi metodunu elde etmektir. Bu hedef çerçevesinde metot etüdü terimi,
herhangi bir örgütsel sistem içindeki insan ve makinelerin, yaptıkları işler üzerindeki etkinliğini arttırmaya
yönelik çalışmalarda kullanılan bir grup analiz tekniğini ifade etmektedir.
Metot etüdünde uluslar arası kabul görmüş bir tanım şöyledir: Metot etüdü, daha kolay ve daha
etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki
mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.

Metot etüdünün uygulama alanları, günlük hayatta tahmin edilenden daha fazladır. Gerek hizmet
sektöründe gerekse endüstri sektöründe, sayısız konularda başarı ile uygulanması mümkündür. Metot
etüdünün uygulandığı belli başlı alanlar şunlardır:

 • Genel imalat yöntemlerinin ve metotların iyileştirilmesi,
 • Fabrika, atölye, ve iş istasyonlarının yerleşim düzenlerinin iyileştirilmesi,
 • Tesis ve teçhizatta tasarım iyileştirmeleri,
 • nsan çabasının ekonomik olarak harcanması ve yorgunluğun azaltılması,
 • Malzemelerin, tezgahların ve işgücünün kullanımının iyileştirilmesi,
 • Daha iyi bir fiziksel çalışma ortamı geliştirmek.

Metot etüdünün, verimi, insanca çalışma koşulları altında en yüksek seviyede tutma amacına
ulaşmak için gereken ara hedefleri şunlardır:

 • İşçinin boş bekleme süresini azaltmak,
 • İşçinin gereksiz hareketlerini ortadan kaldırmak,
 • Üretim süresi boyunca iş akışını dengelemek,
 • İşçiler üzerinde eşit iş yükü dağılımını sağlamak,
 • İşçinin çalışma hızını artırmak,
 • Daha iyi çalışma koşulları tasarlamak,
 • Makinelerin boş bekleme zamanlarını azaltmak,
 • Malzeme kaybını azaltmak,
 • Kalite sorunlarını azaltmak.

Devamı için aşağıda bulunan PDF (ek) dosyayı inceleyebilirsiniz.

Bu alana reklam vermek ister misiniz ?

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

 • 17 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)