:::: MENU ::::
bursa escort

Tek parça akışı yararları

194

sisteminde “” kelimesinin karşılığı olarak algılanmalıdır. Tek parça akışında her iş istasyonu bir ürünü takt süresi içinde işleme tabi tutar ve bir sonraki iş istasyonuna verir. Uygulanması gereken bundan ibarettir. Uygulanan bu yöntemin saymakla bitmeyecek kadar çok fazla yararı vardır. Bunların en başında hattın cevap süresinin kısalmasıdır. Yanı sıra hat üzerinde bulunan ve aralardaki stoklar nedeni ile görünmez hale gelen hat dengesizlikleri, darboğazlar ve israfların görünün hale gelmesidir ki bu uygulama sayesinde tamamını çözme fırsatı bulabiliriz. 

Buna karşılık birçok yönetici işletme içindeki olumsuzlukların görünmez olmasını tercih etmektedir. Bunun ana nedeni “sorunları görünür hale getirmek” eyleminin sorun çıkarmak olarak algılanmasıdır. Sorunların arttığı düşünen yönetim eski tekniklere dönerek ortaya çıkan sorunları görmezden gelmeye devam eder.

Tek parça akışına karşı en gösterilen en büyük dirençlerden biri çalışan insanların alışkanlıklarıdır. Çalışanlar genel olarak bir işlemi yaparak yığmak üzerine kurulu çalışma şekillerini savunur ve böyle çalışarak çok daha verimli oldukları iddia ederler. Hatta daha hızlı çalıştıkları doğru bile olabilir. Ancak biz tek parça akışı uygulamasını yalnızca bir çalışanın daha hızlı çalışması üzerine kurgulamıyoruz. Hattın toplam cevap süresi, dolayısı ile hammadde ve bitmiş ürün stok miktarları üzerine kurgulamaktayız. Bunu ilk bakışta anlamak zor ise de anlaşıldığında tek parça akışı vazgeçilmez bir uygulama haline gelmektedir.

Şimdi tek parça akışının yararlarını sıralayalım.

  1. Müşteriye veya bir sonraki müşteri sürece cevap süresini kısaltır, özellikle bir önceki ve bir sonraki süreçte bulunması gereken stok miktarı bu cevap süresi ile ilintili olarak bulundurulması gerektiğinden stokların azalmasını sağlar.
  2. İş istasyonları arasındaki bekleme zamanlarını görünür kılar ve elde edilen iyileştirme fırsatları ile hattın toplam verimliliğini artırır.
  3. Darboğazları ortaya çıkarır. Bir türlü anlaşılamayan geç teslimlerin nedenini bilmenize ve çözmenize yardımcı olur.
  4. Kalite sorunlarını hızla ve bir parti ürünle uğraşmak yerine birkaç ürünle uğraşarak çözmenizi sağlar. Böylece kalite maliyetlerinin azalmasını sağlar.
  5. İşletme içinde yer kazanmanızı ve sermaye ihtiyaçlarının azalmasını sağlar.
  6. , milk run (su örümceği), ve birçok yalın uygulamanın hayata geçirilmesine olanak sağlar.

Bir anlamda tek parça akışı vazgeçilmez bir tekniktir. Bu özelliği ile yalın üretim sisteminin hemen başlarında işletmede uygulamaya alınmalıdır. Böylece sorunların görünür olması ve çözüm fırsatı ortaya çıkar. Karşılaştığım önemli sorulardan biri de tek parça akışını uygulamanın mümkün olmadığının söylendiği üretim tekniklerinin nasıl yönetilmesi gerektiğidir. Yani tekstil boya tesisleri, hamur hazırlama tesisleri vb. birçok tesiste tek parça akışının uygulanmasının olası olmadığı şeklinde söylemlerdir. Bu tesislerde konuşulması gereken bir seferde üretilen miktarın küçültülmesidir. Bunu sağlamak için yapılması gereken model değişim süresinin kısaltılmasıdır. Yani SMED uygulanması ve tekli dakikalara çekilmesidir.

Parti büyüklüğü azaldıkça hassasiyet ve müşteriye cevap süresi iyileşecektir. Böylece pazarda rekabet üstünlüğü ve büyüme elde edilecektir.

Bu alana reklam vermek ister misiniz ?

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

  • 20 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)