:::: MENU ::::

Kaliteyi sağlamak için 7 temel araç

69-0[1]Burada anlatacağımız araçlar kalite kontrol tekniklerinden Balık Kılçığı diyagramını geliştiren Dr. Ishikawa tarafından kalite kontrol için kullanılması önerilen teknikler ve araçları içermektedir. Bildiğiniz gibi Dr. Ishikawa kalite kontrol konusunda dünya literatürüne geçmiş bir Japon bilim adamıdır.

7 kalite aracının kullanarak prosesleriniz hakkında neden sonuç analizi yapabilir, üretimin gidişatını kontrol edebilir ve önlemler alarak hataların oluşmasını önleyebilirsiniz.

1-Grafik

Grafik kullanılacak araçların başında gelmektedir. Her tür veri grafik haline getirildiğinde daha fazla anlam kazanmaktadır. Böylece sorunları görsel hale getirerek sorunu bulma sağlanmaktadır.

2- veya

İkinci önemli araçlar ise hataların sınıflandırılması veya çetele tablosu diyebileceğimiz sistemlerin kullanılmasıdır. Bu sistem yardımı ile oluşan hatalar sınıflandırılarak sorunların kaynakları her bir sınıf için ayrı aryı belirlenmektedir. Sınıflandırma yapılmadan sorunlara çözüm bulmak olanağı bulunmamaktadır.

3-

Pareto diyagramı hataların sınıflandırılması ve eldeki kaynak ve zamanın hatanın büyük kısmını oluşturanlara odaklanması ile zaman ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. Pareto analizi hayatın her alanına uygulanabildiği gibi kalite kontrol için de kullanılabilmektedir.

4-Neden&Sonuç analizi ()

Türkçe literatüre “Balık Kılçığı” olarak giren Ishikawa diyagramı temel olarak bir hatanın nedenlerini analiz etmek ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için kullanılan bir diyagramdır. Burada yapılan temel olarak 4M (Material, Man, Machine, Metod) ve Çevre ile Ölçüm metotları ele alınarak olası tüm hatalar yazılır. Burada hataları önlemek için alınacak tedbirler uygulamaya konur.

5-Serpilme Diyagramı ()

scatter diagramı serpilme diyagramı

Özellikle girdiler ile çıktılar arasındaki korelasyonu göstermek için kullanılan bir diyagramdır. Makine ve sistem parametreleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkararak hataları önlememize yardımdı olur. Dikkat edilecek önemli bir husus parametreleri seçerken en korelasyonun her zaman doğru olmayabileceğidir. Serpilme diyagramı neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından kalite alanında oldukça yararlı bir araç olarak kullanılmaktadır.

6- ()histogram görseli

Özellikle sınır değerlerin müşteri tarafından belirlenmesi sonucu histogramların kullanımı yaygınlaşmıştır. Histogram çıktılar hakkında büyük oranda bilgi vermesi açısından çok kullanılan bir grafiktir. Histogram aracılığı ile bir proseste yeterlilik analizi (CPK), ölçüm doğruluğu analizi (MSA) gibi analizler yapılmaktadır.

7- ()

Kontrol kartları yardımı ile bir proseste eğilim belirlenerek hata oluşmadan tedbir almak mümkün olabilmektedir. Örneğin enjeksiyon sonrası kritik ölçüler takip edilerek parçanın tolerans dışına çıkmadan makine ayarlarına müdahale edilmesi sağlanabilmektedir. Bu araçlar kalite kontrol sisteminde kullanılan en yaygın araçlardır. Bu araçlar yardımıyla hatanın kaynağının belirlenmesi yanı sıra sistem eğilimi izlenerek hata olmadan müdahale ederek firenin önlenmesi de sağlanabilmektedir.

Kaynak; leanacademy

Benzer Yazılar

Paylaşalım

So, what do you think ?