:::: MENU ::::
bursa escort

Kanban Metrikleri Nelerdir?

Metrics1

Yazılımda Kanban ile esas gaye değer zincirindeki iş akışının hızlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla süreç adımları belirlenir, akış görselleştirilir, işleyiş kuralları belirlenir, akış izlenir, darboğazlar belirlenir ve bunların aşılması için aksiyonlar alınır ve iyileştirmeler yapılır. Bu yapılan iyileştirmeleri değerlendirmek için iyileştirme öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırmak gerekir. Bu amaçla Kanban’da çeşitli metrikler kullanılır. Bunlardan sıkça kullanılanlar aşağıda sıralanmıştır.

Bir işin yapılmaya karar verilip backlog’a girdiği (yapılacaklar sütunu) andan itibaren iş bitene kadar geçen zamandır. Task Board’unu göz önünde bulundurursak işin ilk baştaki Yapılacak sütununa girdiği andan itibaren Bitti sütununa kadar gelene kadar geçen zaman diyebiliriz. Yani yapılacaklar sütunundan, analize, analizden ux tasarıma, ux tasarımdan kodlamaya, kodlamadan testte, testten canlıya alınması için geçen toplam süredir.

Bir işin gerçekten yapılmaya başladığı andan itibaren iş bitene kadar ki geçen zamandır. Diğer bir değişle o işin kodlamaya başladığı andan canlıya alınana kadar geçen zaman aralığıdır.

Farklı iş türleri için ortalama cycle time ve lead time hesaplanabilir. Böylece o türden bir iş için ortalama ne kadar zamanda tahmini olarak biteceği söylenebilinir. İşin mevcut süreçte ne kadar hızlı ilerlediği ve sürecin hangi adımlarında yavaşladığının ölçülmesinde kullanılırlar. Lead time kullanılarak pazara çıkış hızı hesaplanabilir. Bunun dışında daha önceki verilere bakılarak bitiş tarihlerine göre bir değerlendirme yapılabilinir. Daha önce aynı türden işlerin teslim süreleri karşılatırılarak gecikme olup olmadığı değerlendirilir. Süreç içindeki farklı adımlardaki zamanlar tutularak bu işin daha çok beklemede mi kaldığı, bloke mi olduğu, sürecin farklı basamaklarından tekrar tekrar geçip üzerinde yeniden çalışılıp çalışılmadığı ve gerçekten üzerinde çalışılma süresi gözlemlenebilinir.

Genelde hedef lead time ve cycle time ı düşürmek içindir. Bu iki metriği kullanırken dikkat edilmelidir. Çünkü kısa cycle’a sahip bir işin lead time’ı göreceli olarak kat be kat olabilir. Bu yüzden cycle time’da %50’lilik bir iyileştirme lead time’ın geneline göre belki de %10 gibi bir rakamı geçemeyebilir. Bu yüzden gerçek iyileştirmenin nerede olacağı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Belli bir zaman aralığında ne kadarlık bir iş çıkarıldığını gösterir. Örneğin 1 haftada veya 2 haftada kaç adet iş bitirilmiştir. Birbirini takip eden aynı uzunluktaki bir kaç zaman diliminde bu sayı tuttularak ileriki zamanlarda ne kadarlık bir işin çıkarılacağı tahmin edilebilinir. Lead Time’ın süresi azalırken Throughput’da azalabilir. Bunun nedeni limitini kısıtlarken dikkatli seçilmemesi ve çok düşük tutulması olabilir.

Problemli ve Bloke Olmuş İşlerin Sayısı

Problemli işler istenilen kalitede işlerin çıkarılmadığının bir göstergesidir. Blokeler ise akışın pürüzsüz olmadığınının belirtisidir. Lead Time’ın düşmesi iyi bir şeydir fakat paralelde kalitenin düşüşü ise tehlike çanlarının çalmasıdır. Süreçteki bir adımın diğer bir adımdan iş beklemesi süresi ölçülebilir ve bu sürenin artışının tesbiti gerçekçi bir geri bildirim sağlar. Belli bir zaman dilimi için problemli ve bloke işlerin sayıları tutulabilir. Takip eden aynı zaman dilimleri için bu sayılar karşılaştırılır.

Bitiş Tarihi Performansı

Söz verilen tarihlere göre bir işin bitip bitmediği tutulabilinir. Böylece takımın güvenebilirliği ve inandırıcılığı gözler önüne serilebilinir. İşin bitiş tarihi ile söz verilen tarihi karşılaştırılarak bu metrik oldukça kolay şekilde hesaplanmış olur.

Statistical Process Control Diyagramı

Bütün biten işlerin lead time’larını bir grafiğe yansıtarak görselleştirilmesi gidişatın ve beklenenin üstünde olan işleri tesbitini oldukça kolaylaştırır. Bu grafikte düşey eksen lead time’ı yatay eksen ise o işin canlıya alındığı zamanı temsil etmektedir. Sapma gösteren işlerin nedenleri araştırılır. Bu sorunlar için iyileştirme tedbirleri belirlenir. Çok aykırı (outliers) olan lead time’lar göz ardı edildiğinde ortalama lead time, üst kontrol limiti ve alt kontrol limiti belirlenerek farklı yorumlarda yapılabilinir. Örneğin üst ve alt kontrol limitleri arasındaki aralığın çok olmaması yüksek kesinlikte bir lead time tahmini yapıldığını gösterir. Zaman göre lead time trendinin aşağıya doğru olmasıda yapılan iyileştirmelerin işe yaradığını gösterecektir.

Agile_Kanban_SPC

Kümülatif akış şeması (CFD)

Cumulative flow Diagramı’nı çizebilmek için board’unuzda yer alan her bir sütundaki işlerin sayısının günlük olarak tutulması ve hergün bir önceki güne eklenmesi gerekmektedir. CFD’yi çizerken her sütun için ayrı bir renk kullanılır.

Agile_Kanban_CFD

metrikler hesaplanabilinir:

  • Kurşun zamanı
  • Devir süresi
  • Devam çalışmak
  • Agile_Kanban_Metricsmetrikleri kullanmaktaki amacının süreci sürekli iyileştirmesini ölçmek için olduğu, takımın kendi metriklerini kendilerinin belirleme özgürlükleri olduğu ve bu metriklerin kesinlikle takımın performanısını ölçmek için kullanılmaması gerektiği hatırda tutulmalıdır.

 

Bu alana reklam vermek ister misiniz ?

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

  • 16 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)