Kanban Neden Çalışmaz ? | Ahmet AKSOY | Endüstri Mühendisi
:::: MENU ::::
bursa escort

Kanban Neden Çalışmaz ?

KanbanKanban uygulamaları dünyada büyük rahatlıkla uyguladıkları, basit, kolay anlaşılır, kolayca hayata geçirilebilir, ek maliyet doğurmayan bir uygulamalar dizisi olmasına rağmen uygulamada birçok sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bazı durumlarda rastladığın sorunlar öyle büyümüş, çetrefilli hale gelmiş oluyor ki kanbanı yeniden uygulamaya almak uzun uğraşlar sonucu başarılabilmektedir.

Başarısız uygulamalar sonucu kötü etkileyerek diğer uygulamaları da olumsuz etkilemektedir. Başarısız uygulama sonuçları nedeni ile direniş göstermekte olanlar kendi tezlerine destek verecek bazı sonuçlar elde etmektedirler. Hatta birçok firmada başarısızlık dirence dönüşerek uzun zaman yeni denemeye engel oluşturmaktadırlar.

Kanban uygulamalarında en çok rastlanan sorunlara gelecek olursak;

 1. Kanban çalışmalarının gereğinden erken başlaması: Kanban çalışanlar tarafından çok kolay anlaşılabilen bir uygulama olmasına rağmen, çalışanların tamamının yalın düşünce kültürünü belirli bir seviyede özümsemiş olması gerektiğinden erken başlayan uygulama çabaları genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Çalışanlar kartlara gereken özeni göstermemekte, sağda solda unutmakta, kaybetmekte ve dolayısı ile birçok sorunun çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak kişisel sorunlar baş göstererek sonu gelmez tartışmalar yeniden alevlenerek kanban amacından saparak ve tüm yalın düşünce kültürünü de zedeleyerek çökmektedir.
  Yani kanban uygulamaları, firma belirli bir yalın düşünce kültürünü özümseme seviyesine gelmeden başlatılmamalıdır.
 2. Kanban sisteminin değişime uğratılması ve melez uygulamalar: Birçok firmada felsefeye uygun olmayacak şekilde değişikliğe uğratılarak uygulamaya alınmaktadır. Oysa kanban sisteminin katı ve değişmez kuralları vardır. Firma çalışanları yalın düşüncenin esnetilmesi sonucu değiştirilmiş melez sistemleri devreye alarak adına kanban demektedir. Oysa temelde kanban olmayan uygulamaları hayata geçirmeye çalıştıkça çalışmayan ve bir takım yan yollara sapan ve bunu açıklamaya çalışan bir sistem yaratılmaktadır. Doğal olarak bu sistemlerin kanban olarak çalışması olası değildir.
  Yapılması gereken kanban sistemini iyice anlayıp daha sonra uygun kuralların hayata geçirilmesi olmalıdır.
 3. Çalışanların kanban sistemini çalışmayacak kadar basit görmeleri: Kanban prensip olarak inanılmaz derecede basit bir sistem olarak algılanmaktadır. Birçok çalışan kanban ile ilgili olarak olumsuz slogan olabilecek söylemler geliştirebilmektedir. Özellikle daha önce planlama ve lojistik bölümlerinde çalışanlar bu sistemin kendi işlerini ellerinde alacağını düşündükleri için giderek bu söylemleri yayarak karşı direnç geliştirebilmektedirler. Ayrıca firmanın ERP sistemlerine ödedikleri milyonların boşa gittiği savı direnci güçlendirmektedir. Dolayısı ile bu kadar basit bir sistemin milyonlarca liraya mal olan sistem ile boy ölçüşmesi olasılığı olmayacağı ve zaten çalışmayacak bir sisteme zaman harcanmasının bir anlamı olmayacağı düşüncesi ile davranmaktadırlar. Kelimenin tam anlamı ile karanlık tarafa geçerek kanban sistemini çalışmaz hale getirmektedirler.
  Oysa günümüzde Toyota ve benzeri birçok otomobil firması 30 bin civarında malzemeyi kanban sistemi ile yönetmektedir. Kullandıkları sistem bilgisayar destekli elektronik kanban sistemleri olarak bilinen ve oldukça teknolojik bir yapısı olan sistemlerdir.
 4. İyi düşünülmemiş sistemlerin kurulması: Birçok uygulama hata ile başlamaktadır. Örneğin tüm stok kalemlerinin aynı kanban sistemi ile yönetileceği düşüncesi genellikle başlangıçta yapılan bir hatadır. Başlangıçta yapılan bu yanlışlar zaman içerisinde kanban sisteminin olmayacağı düşüncesinin yayılması sonucu sistemin çökmesine neden olmaktadır.
  Oysa farklı tedarik türlerinin yönetilmesi için birçok kanban türü vardır. Bu türlerin neler olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.
 5. Kanban sisteminin sonsuza kadar aynı şekilde çalışacağı düşüncesi: Kanban sistemi kurulduktan sonra düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yeniden yapılmalıdır. Kurulan sistem genel olarak birkaç ay çalışabilir durumda olacaktır. Daha sonra satışlar, ürünler, tedarik yöntemleri, model değişim süreleri vb. birçok ölçüt değiştiğinden kurulu sistemin aynı şekilde ihtiyaca cevap vermesi olasılığı yoktur.
 6. Kanban sistemi stokları azaltmaz: Stok azaltma iddiası ile başlatılan kanban sistemlerinin çökmesi kaçınılmazdır. Bunun temel nedeni tek başına kanban sisteminin stokları azaltmayacağı olgusunun göz ardı edilmesidir. Kanban stok azaltmayacağı gibi aynı zamanda stok olmadan çalışamaz. Özellikle temel olarak stok olacağı varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla kanban stok azaltma için kurulmamalıdır. Akış yaratmak için kanban sistemi kurulmalıdır.
 7. Sorunların çıkması kanban sisteminin çalışmadığı anlamına gelmez: Birçok durumda çalışanlar bazı sorunların çıkmasını sistem çöktü olarak algılamaktadır. Oysa başlangıçta özellikle düşük stok ile başlayan kanbanlarda sorunların çıkması kaçınılmazdır. Size düşen görev bu sorunların hızla ve kalıcı olarak çözülmesini sağlamaktır. Böylece kanban sistemi zaman içinde sorunsuz çalışabilir hale gelecektir.

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

 • 14 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)