:::: MENU ::::

Proje Yönetimi Eğitimleri – Proje Nasıl Başlatılır?

Herkese Merhaba,

hakkındaki yazı dizimin devamı olarak “”  kısmını ele alacağım.  Keyifli okumalar dilerim.

Eğer ki Proje Planınız tamamlanmış ise, başlama zamanı geldi demektir..Faaliyetler sıraya dizilerek kritik yol oluşturur.Zaman tahminleriniz zaman planlaması, maaliyet tahminleri bütçe haline gelir. Ekibinizi toplarsınız. Kaynakları bir araya getirirsiniz.Burada projeyi geliştirme evresinin kritik adımları üç adımdan oluşur. Bunlar ; Ekibi toplamak, zaman planlaması yapmak, bütçe hazırlamak.

Ekibinizi Oluşturun.

Geliştirme evresi projenin gerektirdiği becerileri belirlemekle başlar. Gerekli görev ve faaliyetler konusunda tahminler geliştirdiğiniz planlama evresi sırasında, İAY (İş Ayrıştırma Yapısı) üzerindeki çalışmanızdan çıkar.Projede ihtiyaç duyulacak ek becerilere sahip insanları-ya geçici işçiler olarak ya da kuruluş içinde çalışanlar arasından-işe almak için mücadele etmeye hazırlıklı olun.

Proje yönetici bazen ekip üyelerini kendi seçer bazen ise ekip hazır olarak proje yöneticisine verilir.Eğer size hazır bir ekip verilirse burada yapmanız gereken bu ekibin becerileri hakkında değerlendirme yapmaktır. Görevlendirmeleri beceriler ile iyi örtüşecek şekilde yapmak ise oldukça önemlidir.Bazen ise ekipteki üyelerinize eğitim aldırmak zorunda kalabilirsiniz bunu da göz önüne alarak zaman ve parayı bütçeye koymayı unutmamak gerekir.

Görevlere İnsan Atayın. 

Eğer ekibinizi kendiniz oluşturduysanız muhtemelen kimin ne iş yapacağını belirlemişsinizdir. Diğer bir ihtimal olarak size hazır verildiyse ve ekipteki insanlarla daha önce tanıştı iseniz görevlendirmeyi yine kendiniz yapınız.  Ancak size verilen grup tanımadığınız insanlardan oluşuyor ise görevleri atamadan önce ekibi tanımaya çalışın.

Yeni bir ekiple görev ataması yapmak için bazı yöntemlerimiz vardır onlar biri şu şekildedir:

1.Proje ekibini oluşturan insanların tümünün bir listesini çıkartın.

2. Gerekli bütün becerileri sıralayın.

3.Tek tek her ekip üyesiyle sahip olduğu beceriler hakkında konuşun.

4.İnsanların becerileri ile yapılması gereken görevleri çakıştırın.

Bu yöntem ile ekip içi iletişimi ve kenetlenmeyi yaratabilirsiniz.

Bir Başlangıç Toplantısı Planlayın.

Ekibinizi oluşturduğunuz tüm ekibinizi içinde barındıran bir başlangıç toplantısı planlayın bu önemli bir adımdır. Ekip üyelerinizle proje hakkında ve onların görevleri hakkındaki her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar konuşun.Örneğin : Birlikte nasıl çalışacaklar?, Planı herkes benimsiyor mu?, Zaman planına herkes uymayı taahhüt ediyor mu? gibi.

Ekibinizi sorun çıkacağını ve iyileştirmelerin yapılabileceğini düşündükleri noktaları dile getirmeye teşvik edin. Tüm yaptıkları önerileri ciddiye alın özellikle de sizden daha deneyimli oldukları anlardaki görüşlerini dikkate alın.

Zaman Planını Saptayın.

Bir proje için bu proje şu zamana kadar tamamlanır demek tabii ki herkes ister fakat çoğu zaman elimizdeki zamana bağlı olan tek plan başlangıç ve bitiş tarihinin net olmasıdır. Aradaki olacak faaliyetlerin planı çoğu zaman zaman planımıza uymaz.

Burada size Ken Bell’in sözü ile seslenmek istiyorum. “Her şey  her zaman sizin düşündüğünüzden daha fazla zaman alır.”

Projenin Zaman Planı Nasıl Yapılır?

İşe “olabilecek en geç” tarihin(Değiştirmesi mümkün olmayan tarih) ne olduğunu araştırmakla başlayın. İş tesliminin ne zaman yapılması gerektiğini görebilmek için, olabilecek bu en geç tarihten geriye doğru gidin. Geriye doğru gitmek ya da “geriye sarmak” gerçekçi bir zaman planı hazırlanmasının mükemmel bir yoludur.

Kritik Yol Yöntemini İzlemek.

Kritik Yol Yöntemi (KYY) proje faaliyetlerine ilişkin zaman planı yapılırken kullnılan bir araçtır. İAY sonuçlarını kullanarak, faaliyetlerin projenin başlangıcından sonuna kadar ki sıralanışını bir grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Bazı faaliyetler aynı anda yürürken, bazılarına başlamadan önce diğerlerinin tamamlanmış olması gerekir. KYY, bu süreci planlamanıza yarar.

PERT Grafiği İzleme.

Projelerin zaman planını yapmak ve izlemek için yaygın olarak kullanılan iki araç daha vardır.PERT gibi akış grafikleri ve GANTT diyagramı gibi çubuk grafikleri.

 

 

PERT grafiği KYY’ye benzer. KYY’nin esas amacı , proje yöneticisi kritik görevleri projenin daha ilk başında dikkatle planlayabilsin diye, kritik yolun ne olduğunu belirlemektir. PERT grafiği ise her bir görevin ya da tüm projenin kaydettiği ilerlemeyi gösterir ve daha çok bir izleme aracı olarak kullanılır.

GANTT diyagramı kullanmak.

Gantt diyagramı görev ve faaliyetlerin süresini ve kronolojik sırasını gösterir. Gantt diyagramı akış grafiği tersine, görevler arası bağımlılıkları göstermez.Gantt diyagramı türünden çubuk grafikleri şunları gösterir: Projenin durumunu, tahmini proje süresini, tahmini görev süresini, Görevlerin birbirini izlemesini.

Kendiniz ve Proje İçin En Uygun Zaman Plan Sistemini Seçiniz. 

Zaman planlamasının bu her iki yöntemi de ne yapılması gerektiğini ve her birinden kimin sorumlu olduğunu görsel olarak görmeyi sağlayacaktır. Aynı zamanda şu da bir gerçektir ki,  bir projeye ilişkin en iyi zaman planlaması yöntemi, sizin kolayınıza giden ve işinizi gören hangisiyse odur.

Proje Planlamasında Yazılım Kullanmak.

Karmaşık projelerde çoğu proje yöneticisi yazılım kullanır.

Bütçenizi Yapın.

Bütçe projenin finansal haritası ya da eylem planıdır.Bütçelerin hepsi birbiriyle aynı değildir ve çoğu proje yöneticisi bütçesinde bir miktar ” manevra alanı” vardır.

Kalemleri Belirleyin.

Bütçe bütün maliyetlerin bir listesinden ibaret olmayıp, aynı zamanda projenin getirisinin maliyetini haklı çıkartıp çıkartmadığına bir bakıştır. Proje maliyetini belirlemek için onu belirli kategorilere ayırırız. Bu kategoriler ise şöyledir: Personel, Seyahat, Eğitim, Malzeme, Mekan, Araştırma, Sermaye harcamaları, Genel Giderler.

Bir bütçe ne kadar dikkatli planlanmış olursa olsun,  yine de sadece bir tahminden ibarettir. Bu yüzden de olabildiğince esnek davranmaya hazır olun.

Proje Nasıl Başlatılır yazı dizim burada sona ermiştir, devam eden yazılarımda yeniden görüşmek üzere.

Benzer Yazılar

Paylaşalım

One Comment

So, what do you think ?