:::: MENU ::::

Risk Yönetimi ve Endüstri Mühendisleri

Bir projenin içinde bulunmuş olduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bu tarz şeylerin önlenmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecine Proje denir.

; , bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerini minimize edilememesi için alınan önlemlerinin belirlenmesidir.
Projelerle ilgili olarak belirlenen riskler şunlar olabilir;
• Asla sonuca ulaşılamama riski

• Gecikme riski

• Bütçeyi aşma riski

• Ürünün / Hizmetin son halinde eksiklikler olma riski(İhtiyacın tam tanımlanmamış olması) Proje ürününde hatalar olma riski

• Proje ürününün işletiminde güçlük yaş fakat riski

• Proje ürününün beklenen performansı vermeme riski

• Proje ürününün ileride güncellenmesi yada modernize edilmesi imkansız olma riski

Riskleri Sınıflandırmak Projelerde karşılaşılan riskleri sınıflandırmak, proje yöneticisi açısından riskin etkilerini azaltabilmek için önemli bir çalışmadır. Sınıflandırılan risklerin etkilerini azaltmada Üst Yönetime, Proje Yöneticisine ve Proje ekibine yetkileri doğrultusunda sorumluluklar yüklenir.
Riskler örnek olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;
Stratejik Kararlara ait Riskler Projenin Teknik Özelliklerinden doğan Riskler Projenin Kapsamı Proje Organizasyonundan doğmuş Riskler müşteri İsteklerinin Değişmesiyle Ortaya Çıkabilecek Riskler Plan ve kontrol Eksikliklerinden dünyaya gelen Riskler Riskin Değerlendirilmesi Tanımlanan risklerin, ortaya çıkma olasılıkları ile projeyi etkileme miktarları göz önüne alınarak, riskleri önem seviyesine göre sıralama çalışmasıdır. Tertipli aralıklarla meydana getirilen bu çalışmalarda, içinde bulunulan mevcut konum değerlendirilir ve risk oluşturabilecek faktörlerin zamana bağlı gelişimi incelenir. Risklere karşı geliştirilmesi gereken tedbirlerin aciliyetine nazaran de riskler sınıflandırılarak, risklerin önem seviyesi belirlenmelidir.
• Acil

• Çok Riskli

• düzgüsel

• az Riskli

• Risk Yok
PMI’a nazaran Risk Yanıtlama Planları aşağıdaki 4 başlıkta oluşturulabilir.
Kaçınma : Proje planında değişimler yaparak, ortaya çıkabilecek riskten uzak durma. şu demek oluyor ki işi gerçekleştirmenin başka yollarını arama.

Transfer Etme : Riski bir başka kuruma yada bireye devretme. Bu uygulamada aslen risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafınca yüklenilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta firmaları da projenin bir yüklenicisi konumundadır.

Azaltma : Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonrasında bu risklerin tesirini yada gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır. Proje süresinin gecikme riskine karşılık ek insan kaynağı alarak (bütçeyi artırarak) riskin gerçekleşme ihtimalini azaltabiliriz.

Kabullenme : Kabullenme de bir risk yanıtlama planıdır. Tanımlanan risklerin tümüne önlem almaya çalışmak proje bütçesini bir fazlaca yükseltebilir. Bundan dolayı gözardı edilebilecek riskler proje taraflarınca kabul edilir. Bu durumda proje tarafları bu tür riskleri proje süresince izlerler ve projeyi etkileme mümkünlüğü yükseldiğinde diğer yanıtlama planlarını devreye sokarlar.
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Risklerin tehditkarlığına nazaran sıralandırılmasının öneminden açıkça bahseder ve iki farklı analizi proje yöneticilerinin kullanımını önerir.
1- Nitel (Qualitative Risk Analysis): Tanımlanmış risklerin gerçekleşme mümkünlüğünün ve etki enerjisinin değerlendirildiği süreçtir. Özellikle uzmanların görüşlerine başvurularak, risklerin etki ve mümkünlüklerinin sıralanmasını hedefler. Nitel risk analizini yapabilmek için risk yönetim planına, tanımlı risklere, kurumunuzda kullanılan mümkünlük ve etki ölçeklemesine ve projenin en başlangıcında tanımlanan varsayımalara ihtiyacınız vardır. Risk mümkünlük ve etki araştırması, olasılık / tesir gücü matrisi oluşturma, varsayımların detaylı analizi, veri doğruluk sıralaması şeklinde araç ve teknikler kullanarak, projenin genel risk tehdit sıralaması, risklerin eğilimleri ve önleme fikirlerini ortaya çıkarabilirsiniz.
2- (Quantitative Risk Analysis): Geçmişten dersler alınarak, daha sayısal değerlerle risklerin tehditkarlığının belirlenmesi çalışmasıdır. Bu aşamada aynen nitel risk analizinde yer edinen girdilere gereksinim duyulur. Kullanılacak araç ve teknikler ise şunlardır:
duyarlılık Analizleri, Karar Ağacı Analizleri, Simülasyon (Bu teknikler istatistik, yöneylem araştırması şeklinde matematiksel disiplinlerin türevleridir). Bu teknikler uygulandıktan sonrasında proje yöneticisirisklerin tehdit gücüne göre sıralamasına, hedef süreye ve maliyete projeyi bitirme olasılığıa, risklerineğilimlerine ve önleme fikirlerine ulaşacaktır

Benzer Yazılar

Paylaşalım

So, what do you think ?