:::: MENU ::::
bursa escort

Öncelik Diyagramı Nasıl Yapılır ?

MONTAJ HATTI DENGELEME

MONTAJ HATTI DENGELEME

Akış hatlarının tasarımındaki ana amaçlardan biri, her iş istasyonuna eşit miktarda iş dağıtımı yapabilmek, başka bir değişle, toplam iş yükünü istasyonlar arasında mümkün olmasıyla birlikte eşit bir halde bölebilmektir. Bu vaziyet “” olarak adlandırılır.

MONTAJ HATTI DENGELEMENİN AMAÇLARI

•Düzenli bir malzeme akışını sağlamak
•İnsan gücü kullanımını en üst düzeye çıkarmak
•Makine kapasitelerini en üst düzeyde kullanmak
•İşlemlerin en az sürede gerçekleşmesini sağlamak
•Boş süreleri veya dengeleme kayıplarını en aza indirmek
•malzeme kullanım miktarını en küçüklemek
•İş istasyonu sayısını en azlamak
•Dengeleme kayıplarını, iş istasyonları arasında en düzgün şekilde dağıtmak
•Varolan tüm kısıtları, sınırları zorlamadan dağıtmak
•Hat dengeleme maliyetini minimum düzeyde tutmak

HAT DENGELEME YÖNTEMLERİ

Hat dengeleme için kullanılan bazı yöntemler şu şekildedir;

Öncelik Diyagramı
Montajın teknik özelliklerinden dolayı, bazı iş öğelerinin zorunlu olarak birbirini izlemesi gerekir. Bu özelliklerin tümü, öncelik ilişkileri adı altında toplanır.

ÖRNEK;

İŞ ÖĞESİ İŞLEM ZAMANI (sn) BİR ÖNCEKİ İŞLEM
A 30
B 35 A
C 30 A
D 35 B
E 15 C
F 65 C
G 40 E,F
H 25 D,G

öncelik diyagramı-www.ahmetaksoy.com.tr
•Çevrim süresi= Üretim Süresi/İstenen Üretim Miktarı

Montaj hattında günlük beklenen çıktı 360 birim ve üretim süresi günde 450 dakikadır.(27000 sn)
Çevrim süresi :
27,000 sec/360 units= 75 seconds/unit
Nt = Bir birim ürün için gerekli bütün istasyonlardaki işlem zamanları toplamı/Çevrim süresi
Nt =275 sn / 75 sn/birim
Nt =3.67olduğundan 4 iş istasyonu.

 

Bu alana reklam vermek ister misiniz ?

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

  • 10 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)