:::: MENU ::::
bursa escort

ÜRETİMDE TEMEL İSRAFLAR

fazla-uretimÜretim firmalarının karşı karşıya kaldıkları temel israflar aşağıdaki gibidir. Bu kalemleri, yalın üretime geçişte öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlardır.

1. Hurdalar
2. Fazla üretim; atıl stok oluşturur ve maliyet artışına neden olur. Bu maliyetler de ürün maliyetlerine yansır.
3. Gereksiz malzeme taşımaları; ürünün üretim süreci içinde taşınmasının ürün değeri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
4. Yarı mamul ve bitmiş ürün stokları; ürünün bekletilmesi genelde katma değer getirmez, fiyatını artırmaz.
5. Gereksiz, katma değer yaratmayan operasyonlar,
6. İşçinin makina zamanı içinde beklemeleri; kalıp değiştirme, ayar zamanları, arızalar ve diğer nedenlerden kaynaklanan beklemeler, aynı süre içinde katma değeri olan etkinliklerin yapılmasını engeller.
7. Gereksiz işçi hareketleri; zaman kaybı yaratır.
8. Reaktif kalite kontrol etkinlikleri; ürün kontrol edildiği için değil, kaliteli olduğu için değer kazanır.

İSRAFLARIN NEDENLERİ
Üretimdeki israfların temel nedenleri; yetersiz çalışma metodları, uzun hazırlık zamanları, yetersiz prosesler, eğitim eksikliği, yetersiz bakım, uzun mesafeler, liderlik eksikliği olarak sıralanabilir.
İsrafı azaltma amacıyla; akış değer analizi, kanban (transfer stoklarını azaltmak), smed (uzun ayar ve kalıp değiştirme sürelerini düzenlemek), tpm (sık tezgah arızlarına çözüm getirmek) vb. yönetim teknikleri uygulanır. Yalın üretimin devreye girdiği yer burasıdır.

Bu alana reklam vermek ister misiniz ?

Benzer Yazılar


Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

  • 14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)