:::: MENU ::::
Posts tagged with: 7 Adım

Otonom Bakım Nedir ? – 7 Adım da Otonom Bakım

otonom_bakimOtonom Bakım, imalat operatörlerinin bakım bölümünün desteği ile kendi ekipmanlarının bakımı ve meselelerin erken tespiti için aktif görev almalarıdır.

Otonom Bakım bir ekip uygulamasıdır. Ekip üyeleri olan üretim operatörleri, bakım operatör ve mühendisleri ortak bir hedef için çalışmalı, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalıdır. Continue Reading

Paylaşalım