:::: MENU ::::
Posts tagged with: Değişim Aralığı ( Veri açıklığı)

İstatistik ve Olasılık 2 Ders Notu

steigende statistik

İstatistik ve olasılık 2 frekans tablosu oluşturmam ve merkezi eğilim, dağılım ölçülerini analiz etmek isteyen arkadaşlara fayda sağlayacağını düşündüğüm bir kaynak;

  • MERKEZSEL EĞİLİM ÖLÇÜLERİ
    Gözlenen verilerin düzenlenerek çizelgelerle, grafiklerle sunulması çoğu kez yeterli olmaz.
    Genel durumu yansıtacak bir takım ölçülere gereksinim vardır. Sayısal dağılımlarda kullanılacak
    ölçülere dağılımın odaklaşma noktasını özetlemelidir. Continue Reading
Paylaşalım