:::: MENU ::::
Posts tagged with: İş etüdü Kitap

METOT ETÜDÜ NEDİR, NASIL YAPILIR ?

iş etüdüMetot etüdünün hedefi, gereksiz olan iş elemanlarını ortadan kaldırmak ve gerekli iş elemanlarını
yapmanın en çabuk ve en iyi metodunu elde etmektir. Bu hedef çerçevesinde metot etüdü terimi,
herhangi bir örgütsel sistem içindeki insan ve makinelerin, yaptıkları işler üzerindeki etkinliğini arttırmaya
yönelik çalışmalarda kullanılan bir grup analiz tekniğini ifade etmektedir.
Metot etüdünde uluslar arası kabul görmüş bir tanım şöyledir: Metot etüdü, daha kolay ve daha
etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki
mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. Continue Reading

Paylaşalım