:::: MENU ::::
Posts tagged with: Öncelik Diyagramı

Öncelik Diyagramı Nasıl Yapılır ?

MONTAJ HATTI DENGELEME

MONTAJ HATTI DENGELEME

Akış hatlarının tasarımındaki ana amaçlardan biri, her iş istasyonuna eşit miktarda iş dağıtımı yapabilmek, başka bir değişle, toplam iş yükünü istasyonlar arasında mümkün olmasıyla birlikte eşit bir halde bölebilmektir. Bu vaziyet “hat dengeleme” olarak adlandırılır. Continue Reading

Paylaşalım