:::: MENU ::::
Posts tagged with: Risk analizi

Risk Yönetimi ve Endüstri Mühendisleri

Bir projenin içinde bulunmuş olduğu durumun gözden geçirilerek, projenin geleceği için risk teşkil eden oluşumların tespit edilmesi ve bu tarz şeylerin önlenmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını içeren işlemler sürecine Proje Risk Yönetimi denir.

Risk Türü ; Risk yönetiminin hedefleri, bazı istenmeyen durumların gerçekleşme ihtimallerini minimize edilememesi için alınan önlemlerinin belirlenmesidir.
Projelerle ilgili olarak belirlenen riskler şunlar olabilir; Continue Reading

Paylaşalım