:::: MENU ::::
Posts tagged with: TRIZ

TRIZ – YARATICI SORUN ÇÖZME TEORİSİ

triz-yöntemi

Çocuklar yaratıcıdır. Fakat herhangi bir icadı gerçekleştirmek için lüzumlu ve yeterli bilgiye haiz değildir. Erişkinler ise bu bilgiye sahip olmalarına karşın doğal yaratıcılıklarını yitirmişlerdir. Zira; okul çağından itibaren meydana getirilen informasyon yüklemesi, üstelik bu bilgilerin çelişkilerle dolu olması yaratıcılığı öldürmektedir.

Fransız psikolog Antoine Ribaut yaratıcılıkla ilgili bir çalışmasında (Ribaut,1902) yaratıcılığın 18 yaşlarında tepe noktasına ulaşmış olduğunı ve daha sonrasında hayat süresince azaldığını belirtmiştir. Yıllar sonra Genrich Altshuller Ribaut’nun çalışmasına cevap niteliğindeki bir çalışmasında (Altshuller,1970); yaratıcılığın 14 yaşlarında tepe noktasına ulaştığını, ancak bundan sonrasında yaşamın sonuna dek azaldığını söylemiştir. Daha sonrasında Zlotin de 21 yaşında yaratıcılığın en düşük noktasına geldiğini belirtmiştir, çünkü lise ve üniversite hayatı da yaratıcılığı öldürmektedir. Doğal bu üç araştırmanın sonucu da; çalışanlamış olurı 14 yaşından büyük olan işletmeler için hayal kırıklığı yaratıcıdır (Terninko ve diğerleri,1998, s.Ix).

Çağımızda ise işletmeler yaratıcı ve yenilikçi olmak zorundadırlar(Belski; 1999,s.192). Çünkü toplam kalite felsefesinin en önemli unsurlarından biri müşterilerin doyum edilmesidir. Zira insanoğlu kıymet verdikleri şeylerin sürekliliğini ve dahası yeniliği ararlar (Russell,1998). Yenilikler ise yeni tasarımlarda kendini bulur.
Bir örgütün tasarım sürecini geliştirmede kullanılan üç araç vardır. Bunlardan ilki Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) dir. QFD; Kalite Fonksiyon Göçerimi, bir geliştirme ekibine; alan kişi arzu ve ihtiyaçlarını açıkça belirleme ve bu arzu ve ihtiyaçları karşılamak için önerilen ürün ve hizmetlerin kabiliyetlerini dizgesel olarak değerlendirme olanağı sağlayan yapısallaşmış bir ürün planlama ve geliştirme yöntemidir (Cohen,1995,s11). QFD ; ürün veya hizmet performansını etkileyen görevleri yerine getirmek için; müşteri gereksinimlarını bu işlerle ilgili çalışanlara kadar yaymaktadır(Şen ve Yenginol; 1999,s.372) . İkincisi TRIZ (Theory of Inventive sorun Solving) dir. Aslen yenilik yepmada temel araçlar Pugh’un kavram seçimi yöntemi (Pugh,1991) ve beyin fırtınasıyken; TRIZ ile QFD nin bütünleşmesi ; yaratıcı ürün ve süreçlerin tasarımını daha rahat hale getirmiştir. Üçüncüsü ise Genichi Taguchi’nin “Güçlü Tasarım” felsefesidir. Bu felsefe; bir tasarımın denetim edilemeyen değişkenlerden bağlarımsız olarak, hedef değerlerde çalışmasını elde eden ürün bileşeni değerlerini belirler. Dolayısıyla bu üç yaklaşımın beraber uygulanması; alan kişi yönlü güçlü tasarımların yapılmasını sağlar. Bir dördüncü araç ise TOC (Theory of Constraints) dir. TRIZ fiziksel çelişkileri çözerken; TOC (Theory of Constraints) yönetsel kısıtları çözmede kullanılmaktadır (Yenginol ve Özer; 1999). Continue Reading

Paylaşalım