:::: MENU ::::
Posts tagged with: yöneylem araştırması standart forma getirme

Yöneylem Araştırmasında Primal Simpleks Yöntemi

Dyoneylem_smallaha önceki konularımızda yöneylem araştırmasına giriş yapmıştık(bkz: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği ) ve Yöneylem araştırmasında Grafik Çözümünden (bkz: Yöneylem Araştırması Grafik Çözümü) bahsetmiştik. Bu yazımızın konusu ise Yöneylem Araştırmasında Primal Simpleks Yöntemi’dir.

Grafik çözüm yönteminde bildiğiniz üzere en fala 2 kısıtlı modellerde işlem yapabiliyorduk. Eğer modelimizdeki kısıtlarımız 2’den fazla ise şu an için öğreneceğimiz Primal Simpleks yöntemini ya da ilerde öğreneceğimiz Büyük M Yöntemi, Dual Simpleks Yöntemi ve İki Aşamalı Yöntemi kullanabiliriz.

  • Primal Simpleks bahsettiğimiz üzere 2 ya da  daha fazla değişken bulunan (X1, X2, X3..XN) modellerde kullanılabilir.
  • Ekstremum noktalarda yani, köşe noktalarda çözüm arar.
  • Ekonomik Yorumlara ve Duyarlılık Analizi’ne imkan verir.

Fakat Primal Simpleks yöntemi bütün matematiksel modellere uygulanamamaktadır. Primal Simpleks yöntemini uygulayabilmek için;

  1. Kısıtların sağ taraf değerleri negatif olmamalıdır.
  2. Tüm kısıtlar küçük eşittir “<=” şeklinde olmalıdır.

Primal Simpleks yöntemi ile çözüm yapabilmek için modelimizi standart forma çevirmemiz gerekmektedir. Daha anlaşılır olması için bir model kurup onun üzerinden anlatıma devam etmekte fayda var. Continue Reading

Paylaşalım