Vbulletin Gelişmiş postbit legacy kodları | Ahmet AKSOY | Endüstri Mühendisi
:::: MENU ::::
bursa escort

Vbulletin Gelişmiş postbit legacy kodları

Ekran Alıntısı

Vbullettin bence sade kullanılması gereken bir forumdur. Fakat bazen üyelerinizin isteği doğrultusunda tasarımınızı değiştirmeniz gerekli olabiliyor.

Örnek verecek olursak üyelerin en çok önemsediği Postbit legacy yani üye avatarı Rep puanı vs. bilgilerinin aldığı bölümdür.

Kendi sitemin kodlarını sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar.

Aşağıdaki kodları temanızın postbit_legacy bölümünün tamamı ile değiştirin. LÜTFEN YEDEĞİNİZİ ALARAK ÇALIŞMA YAPIN.

$template_hook[postbit_start]
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<if condition="$show['announcement']">
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
<img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
<phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
</td>
<else />
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>
<!-- status icon and date -->
<a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
$post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
$post[firstnewinsert]
<!-- / status icon and date -->
</td>
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
&nbsp;
<if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" rel="nofollow" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
<if condition="$show['inlinemod']">
<input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
</if>
</td>
</if>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">
<div id="postmenu_$post[postid]">
<if condition="$show['profile']">
<div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
<else />
$post[musername]
</if>
</div>
<if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if>
<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if>
$template_hook[postbit_userinfo_left]
<if condition="$show['avatar']">
<div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont">
&nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
</div>
<else /> <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont">
<if condition="$bbuserinfo[showavatars]">
<div class="smallfont">
<img src="http://huniversite.net/avataryok.jpg" alt="Avatar Yok" border="0" />
</div> </div>
</if>
</div>
</if>
<div class="smallfont">
<if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div><b>$vbphrase[location_perm]:</b> $post[field2]</div></div></if>
<if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if>
<div class="smallfont">
<div align="" class="postbit-mini-box">
<marquee scrollamount="4" onmouseover=this.stop(); onmouseout=this.start();> <font color="#E7000E"><b>Huni'versite.NET</font></marquee></div>
</div>
<div class="postbit-mini-box"><b>Üyelik Tarihi:</b> $post[joindate]</div>
<div class="postbit-mini-box"><b>Üye No:</b> $post[userid]</div>
<div class="postbit-mini-box"><b>Mesajlar:</b> $post[posts]</div>
<div align="" class="postbit-mini-box"><font color="black">$vbphrase[vbseo_likes_received]: </font><a href="member.php?u=$post[userid]&tab=likes_received"><font color="red">$post[vbseo_likes_in]</font></a><br></div>
<div align="" class="postbit-mini-box"><font color="black">$vbphrase[vbseo_likes_given]: </font><a href="member.php?u=$post[userid]&tab=likes_given"><font color="red">$post[vbseo_likes_out]</font></a> </div>
<div align="" class="postbit-mini-box"><div>REP Puanı: $post[reputation]</div></div>
<div align="" class="postbit-mini-box"><div>Rep gücü: $post[reputationdisplay]</div></div>
</div>
$template_hook[postbit_userinfo_right]
<div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
</div>
</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
<else />
<td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
</if>
$template_hook[postbit_messagearea_start]
<if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
<if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
</div>
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<!-- / icon and title -->
</if>
<!-- message -->
<if condition="$post[postcount] % $vboptions[maxposts] == 1">
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- hunikonu -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-7791385796326909"
data-ad-slot="5776937893"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</if><br />
<div id="post_message_$post[postid]">
$ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
$post[message]
</div>
<!-- / message -->
<if condition="$show['attachments']">
<!-- attachments -->
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
<if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[thumbnailattachments]
</div>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[imageattachments]
</div>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[imageattachmentlinks]
</table>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[otherattachments]
</table>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[moderatedattachments]
</table>
</fieldset>
</if>
</div>
<!-- / attachments -->
</if>
$template_hook[postbit_signature_start]
$ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
<if condition="$post['signature']">
<!-- sig -->
<div>
__________________<br />
$post[signature]
</div>
<!-- / sig -->
</if>
$template_hook[postbit_signature_end]
<if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<div class="smallfont">
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<em>
<if condition="$show['postedithistory']">
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
</if>
<if condition="$post['edit_reason']">
$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
</if>
</em>
</div>
<!-- / edit note -->
</if>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
$post[onlinestatus]
<if condition="$show['reputationlink']">
<span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
<if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
</if>
<if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
<if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
$post[iplogged]
&nbsp;
</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
<else />
<td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
</if>
<!-- controls -->
<if condition="$post['editlink']">
<img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
<a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['forwardlink']">
<a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['replylink']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['multiquote_post']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
</if>
<if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['moderated']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['spam']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['deletedpost']">
<if condition="$show['managepost']">
<a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
<else />
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
</if>
</if>
<if condition="$show['redcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
<else />
<if condition="$show['yellowcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
</if>
</if>
$template_hook[postbit_controls]
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</table>
$template_hook[postbit_end]
<!-- post $post[postid] popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">$post[username]</td>
</tr>
<if condition="$show['profile']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['pmlink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['emaillink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['homepage']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['search']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
</if>
$template_hook[postbit_user_popup]
</table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->

Benzer Yazılar


3 yorum yapılmış

 • Cevapla ALİ SALİKNo Gravatar |

  posbıtte sızın reklam kodlarınız yer alıyor.
  Insanları kandırmayın.
  Adam gıbı kod koyun şuraya.

  • Cevapla Ahmet AKSOYNo Gravatar |

   Gerekli yerleri değiştirmek zor olmasa gerek. Diye düşünüyorum. Saygısızlık etmek kolay. Teşekkür etmek zor. 😉

Evet, Konu hakkındaki düşüncelerini alalım ?

 • 11 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)