:::: MENU ::::

Excelde Sayfa Koruması Şifresini Çözme

korumakaldirExcelde sayfa korumasını kaldırmak ve şifreyi kırmak için şu adımları izlememiz yeterli olacaktır.

1)  dosyasında korumalı sayfa açıkken klavyeden alt ve F11 tuşlarına basın.

2)  Açılan pencereden insert menüsünden modül e tıklayın.

3) Açılan pencereye aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın.


Sub SifreAc()

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66

For j = 65 To 66

For k = 65 To 66

For l = 65 To 66

For m = 65 To 66

For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66

For i3 = 65 To 66

For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66

For i6 = 65 To 66

For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _

& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) _

& Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) _

& Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Exit Sub

End If

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

Next

End Sub

4) Run menüsünden run a tıklayın. Şimdi bilgisayar yapıştırdığımız kodlarla korumayı kaldırmaya yani şifreye kırmaya çalışacak. Lütfen biraz bekleyin.

10154337_adsz

5) Yukarıdaki gibi bir pencere geldiğinde Tamam´a tıklayın. artık kaldırılmıştır ve excel sayfanızda istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Not: Bunu excel dosyasındaki her sayfa için ayrı ayrı uygulamanız gerekmektedir.

Benzer Yazılar

Paylaşalım

3 Comments

    • Cevapla MuratNo Gravatar |

      alt çizgileri silerek satırı birleştirin o zamn çalışıyor. Zaten VBA de kırmızı satırlar hatalı görünen satırlar. Mükemmel işe yaradı. Çok zamanımı kurtardı.

  • Cevapla destan ışıkNo Gravatar |

    işlem çok uzun sürüyor.sürekli dönüyor.sayfa cevap vermiyor donuyor.sebep nedir.?

So, what do you think ?